Oferta

Rury drenarskie - drenaż ciężki K2-Dren z PE HD, PP

Rury systemu K2-Dren są rurami o ściance profilowanej. Rura ma konstrukcję dwuścienną, w której zewnętrzna ścianka jest pofalowana a wewnętrzna gładka. Rura jest perforowana. w zależności od typu rury drenarskiej otwory są wykonywane na całej powierzchni rury lub tylko jej części. Do produkcji rur i złączek wykorzystywane jest polietylen lub polipropylen, dzięki czemu charakteryzują się one wysoką udarnością i szerokim zakresem temperatur roboczych. Dwuścienna konstrukcja rur zapewnia im dużą lekkość i elastyczność dzięki czemu montaż rur jest prosty i szybki, a zmiany kierunku mogą być realizowane przy mniejszych średnicach poprzez gięcie rur. 

Rury drenarskie produkowane są w typie SN8 o średnicach od DN 110 do DN 600. Rury i kształtki produkowane są z PE HD, łączone za pomocą złączek fabrycznie zamontowanych na rurach.

Rury drenarskie korugowane klasyfikujemy w podziale na:
  • TP w pełni sączące – szczeliny rozmieszczone na całym obwodzie 360°, 
  • LP częściowo sączące - szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu,
  • MP sącząco – przepływowe- szczeliny wykonane w górnej części rury na 105° obwodu,
  • OP bez szczelin sączących.

Dzięki dużej wytrzymałości, rury systemu K2-Dren mogą być wykorzystywane do budowy systemów odwodnień dróg i autostrad, lotnisk, targowisk, placów magazynowych, terenów przemysłowych, boisk sportowych, a także wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych.


W Naszym składzie znajdą Państwo