Oferta

Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

Zadaniem systemu HYDRO-BOX jest chwilowe magazynowanie wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzonych. Skrzynki HYDRO-BOX zapewniają rozsączanie i powrót wody do naturalnego obiegu. Mogą również służyć do rozsączania wód technologicznych oraz oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni biologicznej.
W systemie HYDRO-BOX wyróżnia się:
  • skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX 500.1 TYP H500 w pełni sączące 
  • skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX 500.2 TYP H500 inspect  z kanałem inspekcyjno-płuczącym 
  • skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX 500.2 TYP H250 w pełni sączące

Elementy systemu HYDRO-BOX mogą być montowane w miejscach obciążonych ruchem pieszym i kołowym (samochodów osobowych oraz ciężarowych). Wytrzymała konstrukcja skrzynek pozwala na na dowolne zagospodarowanie terenu ponad instalacją.  Skrzynki mogą być montowane w dowolne zestawy dobrane na podstawie przeprowadzonych obliczeń projektowych.
Wszystkie typy oferowanych skrzynek HYDRO-BOX przechodzą badania laboratoryjne pod kątem wytrzymałości mechanicznej, odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne.


W Naszym składzie znajdą Państwo